ดาวน์โหลดแบบคำร้องนิสิตต่างๆ

เลือกแบบฟอร์มคำร้องนิสิตจากเมนูด้านข้าง แบบฟอร์มหน่วยงานอื่นๆ กรุณาคลิกที่นี่

หากนิสิตประสบปัญหา หรือต้องการเรื่องใดจากสถานศึกษา นิสิตจะดำเนินเรื่องต่างๆ ผ่าน คำร้องทั่วไปนิสิต หรือคำร้องอื่นๆ สำหรับบางเรื่องเฉพาะ

เลือกแบบคำร้องนิสิตที่ตรงกับเรื่องของนิสิตในรายการด้านขวามือ/ด้านล่างของส่วนนี้ ในแต่ละรายการจะมีคำแนะนำวิธีการใช้คำร้องต่างๆ ให้ถูกต้องสำหรับนิสิต

หากมีข้อสงสัยประการใด ให้นิสิตติดต่อได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ได้ในวัน - เวลาราชการ

แบบฟอร์มคำร้องหน่วยงานอื่นๆ

ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี เพื่อใช้งานระบบติดตามคำร้องนิสิต และสารสนเทศรวมถึงข่าวสารอื่นๆ จากคณะวิทยาศาสตร์

24:00 นาที